| | | |
KONTAKTUJTE NÁS: 02/209 01 480

Kontaktujte nás

kontakt eagle security

Tel: 02/209 01 480
Email: info@eaglesecurity.sk

Viac info tu »

Poradíme vám

kontakt eagle security
Napíšte nám o vašom probléme a radi vám poradíme.
« Zobraziť všetky projekty

LIMBAŠSKÉ OČI: „Projekt pre Váš bezpečný domov“

LIMBAŠSKÉ OČI: „Projekt pre Váš bezpečný domov“

Podrobny popis projektu (PDF)


je navrhnutý na základe dopytu skupiny obyvateľov obce Limbach s podporou p. Bc. Adriany Čechovičovej (starostky obce) a obecného zastupiteľstva. Je zameraný na zvýšenie bezpečnosti a ochrany obyvateľov obce a ich domácností.

Hlavným prínosom projektu je:

 1. nepretržitá prítomnosť zásahového vozidla v obci Limbach (24hodín, 365 dní v roku),
 2. pripojenie zabezpečovacích systémov Vašich rodinných domov na pult centrálnej ochrany (elektronický zabezpečovací systém, elektronický protipožiarny systém, kamerový systém a tiesňové tlačidlo)
 3. monitoring - pravidelnú kontrolu pripojených rodinných domov zásahovým vozidlom,
 4. projektovanie, dodávku, montáž, servis a financovanie zabezpečovacích systémov.

Benefit bodu 1.

Nepretržitá prítomnosť zásahového vozidla v obci Limbach počas 24 hodín 365 dní v roku. Viditeľne označené zásahové vozidlo bude neustále prítomné v obci, čím sa urýchli reakčný čas zásahovej jednotky na preverenie prípadného narušenia rodinných domov alebo iných objektov pripojených na pult centrálnej ochrany a príchod zásahovej jednotky privolanej prostredníctvom tiesňového tlačidla v prípadoch ohrozenia života, zdravia a majetku.

Benefit bodu 2.

Pripojenie Vašich elektronických zabezpečovacích systémov, elektronických protipožiarnych systémov, kamerových systémov a tiesňového tlačidla na 24 hodinovú službu pultu centrálnej ochrany, zabezpečí bezpečie Vášho príbytku a predíde rozsiahlym hroziacim škodám na Vašom, či obecnom majetku včasným privolaním bezpečnostných zložiek a vykonaním neodkladných úkonov a opatrení na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva. Použitie tiesňového tlačidla pri narušení súkromia a v prípade akýchkoľvek ťažkostí Vám zabezpečí okamžitú pomoc urýchleným príchodom zásahovej jednotky, vykonaním zákroku a poskytnutím nevyhnutnej prvej pomoci.

Benefit bodu 3.

Pravidelná fyzická kontrola je vykonanie opatrení, ktoré predchádza škodám na majetku. Je zameraná na uzamknutosť, neporušenosť, prítomnosť nepovolaných osôb a nebezpečenstvo havarijného stavu. Neustála viditeľná prítomnosť zásahového vozidla v obci pôsobí preventívne pri ochrane Vášho súkromného majetku i verejného obecného majetku.

Benefit bodu 4.

Vypracovaním bezpečnostného projektu na ochranu Vášho majetku, analýzou bezpečnostných rizík a Vašich požiadaviek, navrhneme a dodáme zabezpečovacie systémy slúžiace na ochranu Vášho majetku s možnosťou prefinancovania.
V krátkom čase budete vnímať prítomnosť našich zásahových vozidiel v obci. Radi by sme Vás osobne navštívili a podrobne odprezentovali projekt Limbašské oči.


„Radi by sme Vás občania Limbachu touto cestou oslovili, aby sme spoločnými silami prispeli k bezpečnosti Vás i Vášho domova a k celkovej bezpečnosti v obci Limbach.“

Článok v Limabšských novinách (PDF)

strÁŽna sluŽba

strážna služba
 • Fyzická ochrana osôb a majetku
 • Zabezpečovanie poriadku
 • Preprava finančnej hotovosti a cenín

Viac info tu »

 

TECHNICKÁ SLUŽBA

strážna služba
 • Zabezpečovacie systémy
 • Poplachové systémy
 • Kamerové systémy

Viac info tu »

 

detektívna sluŽba

strážna služba
 • Hľadanie osoby
 • Hľadanie majetku,
 • Získavanie údajov a informácií

Viac info tu »

 

Stredisko poplachov

strážna služba
 • Pult centrálnej ochrany
 • Okamžité preverenie prijatého signálu
 • Monitoring

Viac info tu »