| | | |
KONTAKTUJTE NÁS: 02/209 01 480

Kontaktujte nás

kontakt eagle security

Tel: 02/209 01 480
Email: info@eaglesecurity.sk

Viac info tu »

Poradíme vám

kontakt eagle security
Napíšte nám o vašom probléme a radi vám poradíme.

Detektívna služba

 

Určite sa Vám vo Vašom osobnom alebo podnikateľskom živote stalo, že Vám chýbali určité informácie, na základe ktorých by ste sa rozhodli možno iným spôsobom, obchod radšej neuzavreli alebo zmluvu nepodpísali. Práve tieto chýbajúce informácie môžu byť pre Vás v správnom čase veľmi dôležité.

 Oblasť detektívnych služieb je z hľadiska získavania údajov veľmi chúlostivou oblasťou. Často totiž dochádza ku zhromažďovaniu veľmi citlivých osobných ako aj dôležitých obchodných informácií.

Naša spoločnosť ponúka na profesionálnej úrovni kvalitnú, diskrétnu, rýchlu a bezpečnú službu, ktorá si nárokuje na odbúranie problémov, stresov, neistoty a váhania vo Vašom osobnom alebo podnikateľskom živote.

Ponúkame Vám naše skúsenosti a zodpovednosť, našu cieľavedomú prácu a lojálnosť. Toto sú základné, našou spoločnosťou stanovené, podmienky pre poskytnutie služby klientovi, ktorého si veľmi vážime. Pri akomkoľvek poskytnutí detektívnej služby vždy prípad riešime individuálne s ohľadom na konkrétne požiadavky a možnosti klienta. Detektívne úkony a právne postupy vykonávame tak, aby sme hájili záujmy klienta. Klient má možnosť konzultovať s nami rozsah a druh vykonávaných úkonov, priebežne sa dôsledne informovať o vývoji prípadu.

Našim cieľom je predovšetkým riešenie neštandardných životných situácií s dôrazom na zistenie dôkazov a ďalších faktov použiteľných v akýchkoľvek konaniach pred úradmi a súdmi Slovenskej republiky. Tieto orgány vždy kladne príjmu cenné dôkazy a v určitých okamžikoch bývajú zlomové. Pre klienta prinášame komplexnú službu od počiatočnej konzultácie až po následný servis. Úzky kontakt s klientom a kvalitná práca našich detektívov sú predpokladom pre maximálnu spokojnosť našich klientov.

Vzhľadom na diskrétnosť vykonávaných služieb neuvádzame žiadne referencie od našich klientov.

 


strÁŽna sluŽba

strážna služba
 • Fyzická ochrana osôb a majetku
 • Zabezpečovanie poriadku
 • Preprava finančnej hotovosti a cenín

Viac info tu »

 

TECHNICKÁ SLUŽBA

strážna služba
 • Zabezpečovacie systémy
 • Poplachové systémy
 • Kamerové systémy

Viac info tu »

 

detektívna sluŽba

strážna služba
 • Hľadanie osoby
 • Hľadanie majetku,
 • Získavanie údajov a informácií

Viac info tu »

 

Stredisko poplachov

strážna služba
 • Pult centrálnej ochrany
 • Okamžité preverenie prijatého signálu
 • Monitoring

Viac info tu »