| | | |
KONTAKTUJTE NÁS: 02/209 01 480

Kontaktujte nás

kontakt eagle security

Tel: 02/209 01 480
Email: info@eaglesecurity.sk

Viac info tu »

Poradíme vám

kontakt eagle security
Napíšte nám o vašom probléme a radi vám poradíme.

Strážna službaNaša spoločnosť sa vyznačuje komplexnou ponukou bezpečnostných služieb v oblasti ochrany nie len majetku, ale aj osôb. Pracujeme na základe analýzy s ohodnotením rizika, lokalizovaním kritických miest ochrany personálnych, hmotných a nehmotných aktív. V ponuke našich služieb je aj vypracovanie plánov ochrany objektov a osôb našim bezpečnostným manažmentom.

Strážnu službu vykonávame fyzickou prítomnosťou bezpečnostných pracovníkov pri chránenej osobe alebo v chránenom objekte, kde je strážna služba vykonávaná fyzickou ochrannou obchôdzkou.

Taktiež zabezpečujeme aj usporiadateľskú strážnu službu na rôznych športových, kultúrnych a spoločenských podujatiach. Táto činnosť zahŕňa kontrolu osôb, vozidiel, obchôdzky po areále, kontrola technického stavu, nahlasovanie porúch alebo havárií a pod.

Výkon strážnej služby je najmä:


 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
 •  ochrana osoby,
 • ochrana majetku a osoby pri preprave,
 • ochrana prepravy majetku a osoby,
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta (ďalej len "prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému")
 • vypracovanie plánu ochrany alebo
 • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.


strÁŽna sluŽba

strážna služba
 • Fyzická ochrana osôb a majetku
 • Zabezpečovanie poriadku
 • Preprava finančnej hotovosti a cenín

Viac info tu »

 

TECHNICKÁ SLUŽBA

strážna služba
 • Zabezpečovacie systémy
 • Poplachové systémy
 • Kamerové systémy

Viac info tu »

 

detektívna sluŽba

strážna služba
 • Hľadanie osoby
 • Hľadanie majetku,
 • Získavanie údajov a informácií

Viac info tu »

 

Stredisko poplachov

strážna služba
 • Pult centrálnej ochrany
 • Okamžité preverenie prijatého signálu
 • Monitoring

Viac info tu »